Страницы

Системне програмування

Вопроси до заліку з предмета: «Системне програмування»
I семестр
1.     Основні поняття в середовищі Сі.
2.     Змінні і арифметика.
3.     Коментарі та їх типи.
4.     Введення та виведення символів. Копіювання файлу.
5.     Підрахування символів. Підрахування слів.
6.     Аргументи – виразів по призначенню.
7.     Імена змінних.
8.     Зовнішні змінні.
9.     Статичні змінні. Регістрові змінні.
10. Типи і розміри даних.
11. Константи: символьна константа, конотативний вираз і стрічна константа.
12.  Описування.
13.  Арифметичні операції. Операції відношення і логічні операції.
14.  Перетворення типів.
15.  Операції підвищення і зменшення. Побутові логічні операції.
16.   Операції і вирази присвоєння. Умовні вирази.
17. Старшинство і порядок вирахування.
18.  Оператори і блоки.

19.  Функції. IF – ELSE. ELSE – IF.

Вопроси до заліку з предмета: «Системне програмування»
II семестр
1.     Оператор BREAK. Оператор CONTINUE.
2.     Оператор GOTO і мітки. Оператор WITCH.
3.     Перемикач. Оператор For.
4.     Основні відомості. Функції, повертаючи цілі значення.
5.     Правила, виявляючи область дії.
6.     Аргументи функцій
7.     Функції зі змінною кількістю параметрів.
8.     Блочна структура. Рекурсія. Шаблони функцій.
9.     Вказівники і адреса. Вказівники і аргументи функції.
10.   Вказівники і масиви. Адресна арифметика.
11.    Вказівники символів і функцій.
12.    Масиви. Багатомірні масиви.
13.    Масиви вказівників, вказівники вказівників.
14.    Масиви символів.
15.    Ініціалізація масивів вказівників.
16.    Вказівники і багатомірні масиви.
17.    Командна строка аргументів. Вказівники на функції.
18.    Аргументи – визів за призначенням.
19.    Основні відомості. Структури і функції.
20.    Масиви структур. Вказівники на структури.
21.    Структури, посилаючи на себе. Пошук у таблиці.
22.    Поля. Об’єднання. Визначення типу.
23.    Звернення до стандартної бібліотеки.
24.    Стандартне введення і виведення функції GETCHAR і PUTCHAR.
25.    Форматне виведення - функція PRINTF.
26.    Форматне введення – функція SCANF.
27.    Форматне перетворення у пам'яті. Доступ до файлу.
28.    Обробка помилок - STDERR і EXIT.
29.    Введення і виведення строк та різноманітних функцій.

Комментариев нет:

Отправить комментарий